„Azonnal” – Pünkösd utáni második vasárnapra – 2024. július 7.

2024. július 7. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Az orosz földek szentjeinek ünnepe. Az áthoszi szent atyák ünnepe. Szent Küriaké nagyvértanú (3. sz.). Maleon-hegyi Szent Tamás (9-10. sz.). Moszkvai Szent Eufrozina (1407). Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang. + Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa Uram és Istenem, Te vagy, akihez…

Részletek

Szentéletű atyánk, Nagy Szent Sziszóész emlékezete – július 6.

Kedves Testvéreink, Látogatóink! A szentéletű atya rövid életrajzát és válogatott mondásait, csodáit, az egyházi év más szentjeinek történeteivel együtt “Olvasókönyvtár-Katekézis/Szentek Élete” menüpontunkban is megtalálják. + Július 6. Szentéletű atyánk, Nagy Szent Sziszóész emlékezete Már gyermekkorától megszerette a boldog az erényes életet, és az Úr keresztjét vállaira véve, követésére indult: a láthatatlan ellenségek osztagait megfutamítva, örömmel…

Részletek

A Tizenkét Szent, Dicsőséges és Dicséretes Apostol főünnepe – június 30.

Szent Péter apostol az apostolok elöljárója volt, forrón buzgólkodott Krisztusért és dicsőségesen megvallotta szent nevét, amikor így szólt: „Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia” (Mt 16,16; Mk 8,29). Testvére volt az Elsőnek Elhívott András apostolnak, a galileai Betszaidából származott, Jónás fia volt, Simeon törzséből. Amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus a halászhálók mellől…

Részletek

„A keresztény vallás szíve”

Szent Péter és Pál vigíliáján nem ószövetségi fejezeteket, hanem három újszövetségi levélrészletet olvasunk, mindhármat Péter apostol első leveléből (1Pét 1,3-9;13-19;2,11-24). Az apostol már a levél első soraiban felfedi, mi a keresztény vallás szíve: „Testvéreim! Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus…

Részletek

Szent Péter és Pál ünnepére – 2024. június 28. – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

Június 29. – Szent Péter és Pál főapostolok vértanúsága Vajon milyen kiválóbb dicséretet költhetne valaki annál, amiről maga az Úr tett tanúságot és hirdetett, az egyiket „boldognak és sziklának mondva, akire az egyházát építi”, a másikat pedig előre „kiválasztott edénynek”, aki „az ő nevét majd zsarnokok és királyok előtt hordozza”. Szent Péter az elsőnek elhívott…

Részletek

Római Szent Agrippina és társai, Basza, Paula, Agathoniké

Kedves Testvéreink, Látogatóink! A szent vértanúnő rövid életrajzát az egyházi év más szentjeivel együtt “Olvasókönyvtár-Katekézis/Szentek Élete” menüpontunkban is megtalálják. + Június 23. Római Szent Agrippina és társai, Basza, Paula, Agathoniké Krisztus Szent és Győzedelmes vértanúja, Agrippina küzdelme A szent vértanú, Róma dicső városának szülöttje és báránya már kora gyermekkorától Istennek szentelte magát, mint citrom vagy…

Részletek

Pünkösdhétfő, a „másik Vigasztaló” ünnepe

2024. június 24. Pünkösd Hétfő és Keresztelő Szent János születése. (Ef 5,9–19; Mt 18,10–20) Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz: Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet sem e kicsik közül. Mert mondom nektek: angyalaik a mennyekben mindig látják Atyám arcát, aki a mennyekben van. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és azok közül egy…

Részletek

„Két pünkösdi ígéret” – 2024 Pünkösd vasárnapja – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

2024. június 23. Pünkösd Vasárnapja. A Szentháromság ünnepe. Szent Agrippina római vértanúnő és társai, Basza, Paula, Agatoniké. Szent Arisztoklész pap, Szent Demeter diakónus és Szent Atanáz felolvasó vértanúk. ApCsel 2,1-11, Jn 7,37-53; 8,12. Ünnepi 8. hang. + Áldott vagy Te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szentlelket; és általuk megragadtad a…

Részletek

Szent Mitrofanész, az első konstantinápolyi pátriárka

(Kedves Testvéreink, Látogatóink, az alábbi új életrajzot, az éves egyházi kalendárium válogatott életrajzaival együtt honlapunk “Olvasókönyvtár-Katekézis / Szentek Élete” menüpontjában is megtalálják.) Június 4. Szent Mitrofanész, az első konstantinápolyi pátriárka (326), aki a sirmiumi Probus császár rokona volt  Szent atyánk, Mitrofanész a nagy Konstantin császár idejében élt, aki első volt a keresztény uralkodók között. A római…

Részletek